ข่าวสารของภาควิชา

 • การเลือกแขนงวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 (สำหรับนักศึกษาที่จะขึ้นชั้นปีที่ 2) สาขาวิชา (โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์วิศวกรรม) จะแจ้งรายละเอียดการเลือกแขนงวิชาให้นักศึกษาทราบในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น ...
  ส่ง 6 มี.ค. 2557 21:39 โดย Pongkiat Chedpitaksakul
 • การเลือกแขนงวิชา นักศึกษาปี 1 สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม ปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกแขนงวิชา ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงวนิดา ธ ...
  ส่ง 4 มี.ค. 2556 21:02 โดย Pongkiat Chedpitaksakul
 • อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (ระดับปริญญาตรี) สามารถตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นได้ที่นี่ครับหากมีปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนและปัญหาอื่นๆ ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2555 23:30 โดย Pongkiat Chedpitaksakul
 • กิจกรรมคืนสู่เหย้าเล่าประสบการณ์ โดยบัณฑิตปีการศึกษา 2552 สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมจะจัดให้มีกิจกรรม "คืนสู่เหย้าเล่าประสบการณ์" ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมคุณหญิงวนิดา ...
  ส่ง 25 ต.ค. 2553 23:39 โดย Pongkiat Chedpitaksakul
 • การกรอกตารางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2553 ให้นักศึกษาหลักสูตร คอมพิวเตอร์ ต่อเนื่อง 2 ปี และหลักสูตร วิศวกรรมโทรคมนาคม ต่อเนื่อง 2 ปี กรอกรายละเีอียดการฝีกประสบการณ์วิชาชีพ ...
  ส่ง 12 ต.ค. 2553 05:51 โดย รศ.ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวเทคโนโลยี